ЛЕКТИРА ЗА ЧЕТВРТУ ГОДИНУ

КОМЕРЦИЈАЛИСТА, СЛУЖБЕНИК У ОСИГУРАЊУ

dostojevski

1. Ватра и ништа, Бранко Миљковић

2. Тражим помиловање, Десанка Максимовић

3. Башта сљезове боје, Бранко Ћопић

4. Прољећа Ивана Галеба, Владан Десница

5. Странац, Албер Ками

6. Чекајући Годоа, Семјуел Бекет

7. Хамлет, Вилијам Шекспир

8. Камена успаванка, Стеван Раичковић

9. Проклета авлија, Иво Андрић

10. Злочин и казна, Фјодор Михајлович Достојевски

11. Дервиш и смрт, Меша Селимовић

12. Жак Превер – избор из поезије

13. Корени, Добрица Ћосић

14. Енциклопедија мртвих, Данило Киш

15. Употреба човека, Александар Тишма

16. Балкански шпијун, Душан Ковачевић

17. Хазарски речник, Милорад Павић

ЛЕКТИРА ЗА ТРЕЋУ ГОДИНУ

ivo-Andric

1. Ујка Вања, Антон Павлович Чехов

2. На Дрини ћуприја, Иво Андрић

3. Коштана, Борисав Станковић

4. Нечиста крв, Борисав Станковић

5. Процес, Франц Кафка

6. Ex Ponto, Иво Андрић

7. Сеобе, Милош Црњански

8. Људи говоре, Растко Петровић

9. Десанка Максимовић – избор из поезије

10. Салашар, Вељко Петровић

11. Госпа Нола, Исидора Секулић

12. Старац и море, Ернест Хемингвеј

13. Господа Глембајеви, Мирослав Крлежа

ЛЕКТИРА ЗА ДРУГУ ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР, ТУРИСТИЧКИ ТЕХИЧАР

Ana-2-cover-SCREEN

1. Тврдица, Молијер (само ФА)

2. Живот и прикљученија, Доситеј Обрадовић

3. Кир Јања, Јован Стерија Поповић

4. Цигани, Александар Сергејевич Пушкин

5. Евгеније Оњегин, Александар Сергејевич Пушкин

6. Житије хајдук-Вељка Петровића, Вук Стефановић Караџић

7. Горски вијенац, Петар Петровић Његош

8. Мост на Жепи, Иво Андрић

9. Ђулићи и Ђулићи увеоци, Јован Јовановић Змај

10. Смрт Смаил-аге Ченгића, Иван Мажуранић

11. Ана Карењина, Лав Николајевич Толстој

12. Чича Горио, Оноре де Балзак

13. Ревизор, Николај Васиљевич Гогољ

14. Вечити младожења, Јаков Игњатовић

15. Зона Замфирова, Стеван Сремац

16. Нродни посланик, Бранислав Нушић

17. Кад су цветале тикве, Драгослав Михаиловић (не важи за ФА)

РЕШЕЊА – гласови, гласовне промене, раслојавање језика, лексикологија

kljuc_za_resenje_zadataka_v

1. речи из немачког језика

2.  Историзми су застареле речи које су престале да се употребљавају када су изашли из употребе појмови које оне означавају. За разлику од архаизама, историзми немају замену у савременом језику.

3. Термини су речи које јасно и недвосмислено означавају појмове у разним струкама.

4. синоними: вредан, марљив;  кармин, руж

хомоними: купи – купи; град – град

антоними: крив – прав; висок – низак; мали – велики

5.  З

6. сиромах + чић – једначење сугласника по месту творбе

зенен + баћ – једначење сугласника по месту творбе

раз + чистити – једначење сугласника по звучности – рас + чистити – једначење сугласника по месту творбе  –  рашчистити

радионица – радил-ница – прелазак Л у О

дашчица- даск + ица – палатализација – дасч + ица – једначење сугласника по месту творбе – дашчица

без + звучни – губљење сугласника – безвучни

скупљи – јотовање (П у додиру са Ј – ПЉ)

напретка – напредак – непостојано а, једначење сугласника по звучности

7. Њ

8. в)

9. б), г)

10.  С, Ц, Т, З

11. англицизми

12. административни, научни, разговорни, књижевноуметнични и новинарски (публицистички)

13. за научни функционални стил

14. ЗЕЛЕМБАЋ, РАШЧИСТИТИ, СНОШЉИВ

15. губљење сугласника и непостојано а

ПРИПРЕМА ЗА КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК – гласови, гласовне промене, раслојавање језика, лексикологија

ˆÕ

1.  Шта су германизми?

2.  Шта су историзми?

3. Шта су термини?

4. Међу следећим речима пронађи синониме, хомониме и антониме:

      купи, град, крив, купи, висок, вредан, град, прав, низак, мали, руж, велики, кармин, марљив.

5. Допиши глас који недостаје:

        С, Ф, Ш, Х, Ж,

6. Одреди које су гласовне промене извршене у следећим речима: сиромашчић, зелембаћ, рашчистити, радионица, дашчица, безвучни, скупљи, напретка.

7. Назални предњонепчани сонант је________.

8. Која група гласова има исто место изговора:

       а) б, п, д, т, г, к

       б) ц, џ, ђ, ћ

       в) з, д, т, с

9. Консонанти Ф, С, Ш и Х имају два заједничка својства. Заокружи их:

     а) сви су звучни  б) сви су безвучни  в) имају исто место изговора

     г) имају исти начин изговора

10. Подвуци сугласнике који имају исто место изговора: Б, С, Ц, Ж, Г, Т, З.

11. Како се зову речи из енглеског језика?

12. Који функционални стилови постоје?

13. За који функционални стил је карактеристично присуство стручне терминологије?

14. Подвуци примере у којима је дошло до једначења сугласника по месту творбе: ЈЕДАНПУТ, РАЗЉУТИТИ СЕ, ЗЕЛЕМБАЋ, РАШЧИСТИТИ, СЊЕЖАН, СНОШЉИВ.

15. Које гласовне промене су извршене у следећим речима: часна, губици, свеца.

ПРИПРЕМА ЗА КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК – ГЛАСОВИ

depositphotos_9259147-Schoolgirl-writing-a-test-in-school

1. Који гласови су и уснени и експлозивни?

2. Напиши све предњонепчане африкате.

3. Напиши реч према следећим захтевима: Прво напиши двоуснени екплозивни безвучни сугласник, до њега вокал У, и на крају зубни, експлозивни безвучни сугласник.

4. Заокружи слова испред групе гласова при чијем изговору гласне жице трепере:

а) Ф, Х, Ц

б) Е, И, А

в) М, Н, Њ

г) П, Т, К

5. За сваки од следећих сугласника напиши какав је по месту творбе: Г, Ц, Ђ, Л.

6. Подвуци све звучне гласове: Ж, П, Ф, В, У, Х, Ч, Љ, Ћ, Ц, Т.

7. Који зубни глас нема звучног парњака?

8. Наведи алвеоларне сонанте.

РЕШЕЊА

1. Б, П

2. Џ, Ч, Ђ, Ћ

3. ПУТ

4. б, в

5. Г: задњонепчани, Ц: зубни, Ђ: предњонепчани, Л: алвеоларни

6. Ж, В, У, Љ

7. Ц

8. Р, Л, Н