Наставни лист СУМЊИВО ЛИЦЕ, Бранислав Нушић

Одлике драме као књижевног рода

 

„Сумњиво лице“

Бранислав Нушић

О делу

1.

Књижевни род:_________________________,

Књижевна врста:________________________,

Књижевна подврста:__________________________________.

Епоха: _______________________________________,

Дело је написано ______________ или ________________ године, а први пут изведено на сцени ______________________. Прошло је толико година од настанка до писања дела из _____________________________ разлога. У делу се више пута помиње реч ____________________________, а јавно се критикује __________________________. Таква оштра критика једног друштва назива се ______________________________.

Комедија нарави је _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Дело је настало под јаким утицајем руског писца ____________________________, посебно његовог дела ________________________.  Зато је Нушић у свом оригиналном рукопису уместо ___________________________________________ написао ______________________________.

Одлике драме

  1. Шта карактерише драму као књижевни род? ________________________________________

_________________________________________________________________________________

  1. Лица у овом делу су:_____________________________________________________________
  2. Дело је подељено на __________________________________, а они на ________________________. Чин се завршава када _______________________________

__________________________________________________________________________________Појава настаје када ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

  1. Ово дело јесте комедија __________________. Поред ње, постоје и ____________________ ______________и ____________________________________.
  2. Етапе у развоју драмске радње:

____________________________     ___________________________________________________

____________________________     ___________________________________________________

____________________________    ____________________________________________________

____________________________    ____________________________________________________

___________________________      __________________________________________________

6.

ЈЕРОТИЈЕ (шета узбуђено с рукама позади држећи једно писамце).

АНЂА (долази из леве собе): Што си ме звао?

 ЈЕРОТИЈЕ (подмеће јој писмо под нос): Помириши!

 АНЂА: Ала лепо мирише!

 ЈЕРОТИЈЕ: Нашта?

АНЂА (досећа се): Чекај!… Мирише на проминцле.

У приказаном одломку користи се __________________________ као начин казивања. Поред њега, у драми се јавља и _______________________________.

Текст у загради који служи који се не изговара, већ служи као објашњење радње назива се ________________________________.

  1. Шта је монолог? _________________________________________________________________
  2. Шта је унутрашњи монолог? ______________________________________________________
  3. У овом делу су се критикује нарав читавог друштва. Како је приказано српско друштво у Нушићевој комедији? Како изгледају општинске канцеларије? Како се понашају људи на власти? Какви односи владају у породици? Која би била порука овог дела?