Почеци словенске писмености – припрема за писмену вежбу

Почеци словенске писмености

index
1.
ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈ ТЕКСТ ИЗ ЧИТАНКЕ НА 223. СТРАНИ И ОДГОВОРИ НА СЛЕДЕЋА ПИТАЊА:
Старословенска књижевност
1. Како се зове најстарији књижевни језик Словена? У ком веку је настао?
2. Ко је творац тог језика? На чију иницијативу је тај језик створен?
3. Како се зове најстарије словенско писмо, а како писмо које је настало после њега, крајем 9. или почетком 10. века?
2.
ПРОЧИТАЈ ТЕКСТ ЦРНОРИСЦА ХРАБРА „СЛОВО О ПИСМЕНИМА“. Одговори на питања испод текста.
3.
ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈ ТЕКСТ КОЈИ СЛЕДИ, А ЗАТИМ ОДГОВРИ НА ПИТАЊА:
Рецензија или редакција старословенског језика
Вероватно су, већ у време Ћирила и Методија, и поред блискости у говорима разних словенских племена (моравских и панонских) морале да постоје неке разлике, које су временом постајале све значајније и веће. Како су се књиге у то време преписивале руком, то су преписивачи, и нехотице, уносили особине свога говорног језика у језик црквених књига. То уношење разних особина говорног језика у старословенски језик назива се рецензија или редакција старословенског, односно црквенословенског језика: српска, хрватска, бугарска, чешка, руска, и др. Тако настају: српскословенски, русколовенски и друге редакције старословенског.
Питања 
1. Шта су рецензије/редакције старословенског језика?
2 Како су оне настале?
3. Наведи неку редакцију старословенског језика.

4.

Miroslav's_Gospel_001
Домаћи задатак: 1. Прочитај текстове „Мирослављево јеванђеље“ и „Запис Глигорија Дијака“, који се налазе на 226. и 227. страни, а затим одговори на следећа питања:
1. По чему је познато Мирослављево јеванђеље? 2. Када је настало и коме је посвећено? 3. Из чега се састоји? 4. Шта је јеванђеље? 5. Ко је Глигорије Дијак? 6. Од чега Глигорије страхује? 7. Може ли се из његових речи наслутити какав је био положај уметника у средњем веку? 8. Где се данас чува Мирослављево јеванђеље?
2. Присети се одговора на питања обрађених на часу и спреми се да на њих и на наредном одговориш.