ПРОКЛЕТА АВЛИЈА, Иво Андрић

 

tamnica

1. група

Шаролик свет Проклете авлије

1. Опиши изглед Проклете авлије. Протумачи симболику дескрипције.

2. Ко се све налази у њој? Опиши понашање људи који се налазе у затвору. Које ликове приповедач посебно издваја?

3. Где се налази Проклета авлија? Објасни због чега се чини да она може бити било где, и зашто је битан податак да се, унутар њених зидина, не види свет који је окружује.

4. Шта је, у ствари Проклета авлија?

 

2. група

Карађоз

1. Опиши изглед и понашање Карађоза.

2. Како својим понашањем делује на затворенике?

3. Шта знаш о његовом детињству? Који је разлог његове драстичне промене?

4. Постоји ли нека сличност између Карађоза, Џема и Ћамила?

 

3. група

Ћамил

1. Шта знаш о Ћамиловом детињству?

2. Објасни подвојеност његове личности.

3. Због чега је он тајанствен и којим средствима Андрић то дочарава?

4. Због чега је доспео у затвор?

5. Због чега се идентификовао са Џем-султаном?

6. Знамо ли шта се, на крају, десило са њим?

 

 4. група

Џем- султан

1. Шта знаш о животу овог султана? Објасни због чега је постао средство манипулације међу моћницима?

2. Зашто се Ћамил са њим идентификовао? Постоји ли нека сличност између њих двојице?

3. Има ли сличности између Ћамила, Карађоза и Џема?